My Messageדבר הנשיא
18.10.2014
 
עמיתי היקרים,
 
ברכות על הצטרפותכם כחברי סגל למסלול האקדמי המכללה למינהל.
אתם מצטרפים למכללה בתקופה מאתגרת ומעניינת בעולם האקדמי בכלל ובמכללה שלנו בפרט. הסביבה התחרותית בה אנו פועלים מעמידה בפנינו אתגרים מורכבים המחייבים אותנו לגמישות והתייעלות יחד עם מחוייבות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.  
במכללה תמצאו סגל אקדמי ומנהלי מעולה שהמכללה עבורם היא בית. הסטודנטים והבוגרים שלנו מהווים נדבך חשוב בחברה ובכלכלה הישראלית, וראוי שלכולנו יהיה חלק משמעותי בהצלחתם האישית והמקצועית. עלינו להקנות לסטודנטים שלנו ידע, כלים, יכולת ומיומנויות שיעזרו להם להצליח בעולם גלובאלי עם שינויים חברתיים, כלכליים ועסקיים מהותיים ותכופים, יחד עם שמירה על ערכיות וערכים.
אנו מחוייבים להצלחת אנשי הסגל והסטודנטים שלנו, ואנחנו מאמינים שלהצלחה יש דרך. דרך זאת מתחילה כאן ועכשיו.
 
שנה פוריה,
פרופ' אשר טישלר
נשיא